Kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste

Toimintakeskus Semja ry / Lastenkulttuurikeskus Musikantit Kameravalvontajärjestelmä

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Toimintakeskus Semja ry joka ylläpitää Lastenkulttuurikeskus Musikantit nimistä yksikköä

Y-tunnus: 2421526-8

Osoite: Kurkimäen korttelitalo, Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki

Puhelin: 0102 190 190 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Niklas Nyström, toiminnanjohtaja

Osoite: Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki

Puhelin: 0102 190 191

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

Kurkimäen korttelitalo, Lastenkulttuurikeskus Musikanttien kameravalvontajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata Lastenkulttuurikeskus Musikanttien toimintaan liittyvää omaisuutta ja toimintaa, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja epäselvyyksien sekä ongelmatilanteiden selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17§:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa - työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden liiketunnistimien kuvaaman kuva-aineiston, joka on syntynyt Lastenkulttuurikeskus Musikanttien teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja kiinteistön julkisivuilla. Tekninen kameravalvonta koostuu Lastenkulttuurikeskus Musikanttien toimitalon (Kurkimäen korttelitalo) sisällä ja ulkona olevasta tallentavasta kameravalvonnasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukainen tietolähde on tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä ja tallentuva kuva-aineisto.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rikos- ja ilkivaltaepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille (mm. poliisi)

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kamerajärjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä valvontamateriaalia. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tieto säilyy tallentimen kapasiteetista ja tallentuvasta kuvamateriaalin aineistokoosta riippuen n.24vrk, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pidempiä aikoja. Tällöin kuitenkin säilytettävä kuva-aineisto on kopioitava manuaalisesti tallentimelle omaan erillistiedostoon. Näin tallennettu kuvamateriaali tuhotaan poistamalla viimeistään vuoden kuluttua tallentamisesta, ellei sitä ole tarpeen säilyttää yli enimmäismääräajan 2 momentissa tarkoitetun asian käsittelyn loppuun saattamiseksi tai jos työnantaja tarvitsee tallennetta työsuhteen päättämisen asianmukaisuuden toteennäyttämiseksi taikka jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen syy.

/** * FACEBOOK */