0102 190 190 | musikantit@musikantit.fi

Общественная организация "Семья"

Деятельность Детского центра культуры "Музыканты" осуществляется при поддержке Общественной организации "Семья". Наша деятельность не связана с религией или политикой и является некоммерческой.

Организация образовательной деятельности, отдыха и культурно - массовых мероприятий.

Основная деятельность общества направлена поддержание и развитие русскоязычной культуры в Финляндии, а также помощь интеграции русскоязычных семей в финское общество. Важнейшие направления в этой области - это реализация культурно-образовательной деятельности для детей из русскоязычных семей и организация образовательных и развлекательных мероприятий на русском и финском языке:

- работа обучающих и развивающих студий-кружков для детей разного возраста

- организация и проведение детских и семейных развлекательных мероприятий

- организация детских культурных и оздоровительных лагерей на территории Хельсинки

- проведение детских и семейных образовательных, развлекательных и спортивных мероприятий

 


Правление и членство в организации

В настоящее время членами общества являются более 400 русских и финских семей. Семьи учеников ДЦК «Музыканты» автоматически получают членство в обществе «Семья». Членом организации можно стать независимо, уплатив годовой членский взнос и заполнив анкету на сайте: https://musikantit.fi/ru/chlenstvo/

Любой из членов общественной организации "Семья" может стать членом правления организации.

Члены правления 2018-2019 г:

Председатель: Никлас Нюстрём
niklas.nystrom@musikantit.fi
Телефон 0102 190 191

Заместитель председателя: Виктория Отавина

Члены правления:
Юлия Гладкова
Юлия Линд
Ирина Хохлачева

Заместители:
Надежда Бережная

Председатель родительского комитета:
Юля Линд

Электронная почта правления: info@semja.fi

 


Kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste (PDF)

Правила

Отчеты о деятельности

Поддержи

Поддержи развитие межкультурной деятельности, став членом нашей организации или оказав спонсорскую помощь.

Liity kannatusjäseneksi
Ryhdy sponsoriksi

Toimintamme tavoitteita

  • Mahdollistaa monipuolinen vapaa-ajan harrastaminen alueella.
  • Tarjota laadukasta taideopetusta lapsille ja nuorille, sekä myös aikuisille.
  • Parantaa lasten hyvinvointia ja sosiaalisia kykyjä taideopetuksen keinoin.
  • Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, kanta- ja uussuomalaisen väestön kohtaaminen positiivisen yhteishengen ja yhteisten harrastusten parissa.
  • Rasismin vähentäminen ja kulttuurisen tiedon ja perinteiden levittäminen.
  • Suomalais-venäläisten maahanmuuttajalasten äidinkielen (venäjän) kielitaidon säilyttäminen ja parantaminen.
  • Maahanmuuttajien suomenkielen oppimisen tukeminen taiteen avulla.
  • Täydentää päiväkodeissa ja kouluissa annettavaa taideoppiaineiden opetusta.
  • Antaa lapsille hyvät valmiudet siirtyä taidealan jatko-opintoihin.
  • Olla yksi lastenkulttuurituottajista Itä-Helsingin alueella.

Musikanttien toimintaa tukemassa

Helsingin kaupungin kulttuuri ja kirjastolautakunta

Helsingin kaupungin sosiaali ja terveyslautakunta

Taiteen edistämiskeskus

Vetoa ja voimaa Mellunkylään